Witamy na stronie uniwersytetu trzeciegow wieku Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie uniwersytetu trzeciegow wieku Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

Uniwersytet Trzeciego WiekuPWSW w Przemyślu

Projekty dla słuchaczy UTW

 

 

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej uczestniczy w projekcie:

KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako akcelerator integracji, partycypacji oraz aktywizacji życiowej, umysłowej i społecznej osób starszych w środowisku lokalnym i regionalnym

 

Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu w ramach programu:

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

 

Cel projektu:  zmotywowanie osób starszych, do podjęcia trudu nauki, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych; przybliżenie specyfiki badań naukowych, oraz popularyzację wiedzy z takich dziedzin jak technologie informacyjne i kompetencje językowe.

Projekt przyczyni się do integracji środowiska seniorów oraz lepszego formułowania ich interesów wśród społeczeństwa.

 

Uczestnicy projektu: słuchacze 8 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z obszaru województwa podkarpackiego (260 osób)

 

Działania: wykłady i prelekcje popularyzujące badania i wiedzę naukową, warsztaty kompetencji językowych, warsztaty kompetencji informatycznych, warsztaty kulinarne, wycieczki popularyzujące naukę, edukację i dziedzictwo kulturowe regionu i kraju

 

Okres realizacji projektu: 15.03.2018 – 31.10.2018 r.

 

Kwota przyznana w ramach programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 303 000,00 zł

 

BIURO PROJEKTU:

Centrum Edukacji Ustawicznej PWSW w Przemyślu

37-700 Przemyśl  ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E   pok. 3.46

tel.: 16 735 52 12   e-mail: drw@pwsw.eu

 

Click to listen highlighted text!